Την εξαγορά της HSW εγκρίνουν οι μέτοχοι της Αttica Συμμετοχών

Τετάρτη, 06 Ιούνιος 2018 09:10
Την εξαγορά της Hellenic Seaways (HSW) καλούνται να εγκρίνουν οι μέτοχοι της Attica Συμμετοχών στην προσεχή τακτική γενική συνέλευση του Ομίλου, η οποία θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου.
Σημειώνεται ότι η Attica Συμμετοχών απέκτησε προσφάτως το 48,53% της HSW από τη «Μινωικές Γραμμές ΑΝΕ», με το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφαλαίο να ανέρχεται πλέον στο 98,83%.
Το αντίτιμο του deal διαμορφώθηκε στο ποσό των 69,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25,61 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν τοις μετρητοίς από τα ίδια διαθέσιμα.
Το υπολειπόμενο ποσό θα προκύψει από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου, μέσω της έκδοσης 24.145.523 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ και τιμής διάθεσης 1,80 ευρώ.