Μινωικές Γραμμές: Μεταβίβαση πλοίου στην Grimaldi Euromed

Παρασκευή, 09 Μάρτιος 2018 19:18
Στη μεταβίβαση του πλοίου "CRUISE BONARIA" στην εταιρεία "Grimaldi Euromed SpA", προέβη στις 8 Μαρτίου 2018 η Minoan Italia SpA, 100% θυγατρική των Μινωικών Γραμμών. 
 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το τίμημα της πώλησης του πλοίου ανήλθε σε 70 εκατομμύρια ευρώ ενώ το εκτιμώμενο καθαρό κέρδος από την πώλησή του θα διαμορφωθεί σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ περίπου και θα συμπεριληφθεί στα οικονομικά αποτελέσματα του α' εξαμήνου 2018. 
 
Το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του για μερική αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου της Εταιρείας. 
 
Σημειώνεται ότι το πλοίο "CRUISE BONARIA" είχε εκναυλωθεί στην εταιρεία "Grimaldi Euromed SpA" τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.